Kurty - léto

Veřejný sektor

Celoroční sportovní tenisová příprava dětí a mládeže v tenisovém oddíle TJ Sparta Kutná Hora probíhá za finanční podpory města Kutná Hora.

Rozvoj a údržba tenisového areálu TJ Sparta Kutná Hora probíhá s podporou dotačních programů Středočeského kraje a města Kutná Hora.


podpora Středočeský kraj podpora město Kutná Hora
podpora MŠMTRekonstrukce centra tenisové přípravy dětí a mládeže.

Pro rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže, bylo v roce 2018 pořízeno tréninkové centrum.

Realizace proběhla za finanční podpory Středočeského kraje - Fond sportu, volného času a primární prevence.


podpora Středočeský kraj

Sponzoři a dárci

Sponzoři série tenisových turnajů ČTS "O kutnohorský groš" v roce 2018:

podpora město Kutná Hora
© Copyright 2017 - Tělovýchovná jednota SPARTA Kutná Hora. Autorská práva řízena dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 30.