Kurty - léto

Letní sezona 2022 - hraní na venkovních kurtech


K dispozici je každý den šest antukových kurtů. Instrukce pro návštěvníky tenisového klubu jsou na info tabuli uvnitř areálu. V dopoledních hodinách pracovních dnů je návštěva areálu možná pouze po dohodě se správcem (nečlenové klubu).

Sazba za hraní pro hosty areálu je jednotná ve výši 240 Kč/hod. na jeden kurt. Pro hraní hosta se členem tenisového klubu platí poloviční sazba. Úhrada je možná v hotovosti správci klubu, nebo bankovním převodem.

Členové tenisového klubu TJ Sparta Kutná Hora hrají na otevřených venkovních kurtech zdarma. Za pronájem skříněk v pánské nebo dámské šatně platí členové 100 Kč/rok.

Rezervace kurtu se v letní sezoně neprovádějí. Aktuální dostupnost lze ověřit online na kamerách areálu. V případě naplnění kapacity kurtů, kdy v areálu čekají na uvolnění kurtu další členové tenisového klubu, platí pro všechny hráče omezení maximální doby hraní na 1,5 hodiny.

Děti a mládež do 18 let mají přednostně rezervovány kurty pro tréninkové hodiny. Přesný rozpis bude upřesněn po dohodě s trenéry.

Použití venkovního asfaltového kurtu a cvičné stěny je pro všechny návštěvníky areálu zdarma.


Zimní sezona – hraní v nafukovací dvojhale sezona 2022/23


Zimní halová sezona začíná 24.10.2022 a končí plánovaným uložením haly 9.4.2023.

K dispozici jsou každý pracovní den a v neděli v době od 12:30 do 21:30 dva antukové kurty v čtyřplášťové nafukovací dvojhale. V ostatních časech je hala provozována pouze při zajištění dostatečné obsazenosti haly a zachování ekonomického provozu (individuální domluva u správce haly). Hraje se v pevně stanovených časových úsecích (jednotkách) v délce hraní 90 minut (včetně zametení kurtu). Ceny hracích jednotek spadají do dvou pásem, podle následujícího schématu.

Ceny v tabulce jsou uvedeny pro celou 90 minutovou hrací jednotku !

Ceník 2021/22

Halu je možné si pronajmout na jednotlivá hraní, nebo na celou sezónu. Celosezónní předplatné je cenově zvýhodněno oproti jednorázovému hraní. Celosezonní 90 minutové sloty (letos 24 hraní x 90 min.) tak lze získat jednorázovou úhradou 13.200,- Kč, resp. 12.600,- Kč pro odpolendní sazbu. Další výhodou sezónní rezervace je, že díky ní máte přednostně zarezervován kurt ve Vámi zvoleném termínu po celou dobu. Volné sloty nabízíme i externím trenérům pro účely trénování mládeže.

Pokud dáváte přednost pouze občasnému hraní, je možné objednávat hraní jednorázově, dle aktuálně volných termínů. Úhrada jednorázového hraní je možná pouze v hotovosti u správce haly.

*) dopolední snížená sazba Po-Pá platí pouze v případě pokud slot navazuje na následný trénink mládeže.

© Copyright 2017 - Tělovýchovná jednota SPARTA Kutná Hora. Autorská práva řízena dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 30.