Kurty - léto

Letní sezona 2024 - hraní na venkovních kurtech


K dispozici je každý den šest antukových kurtů. Instrukce pro návštěvníky tenisového klubu jsou na info tabuli uvnitř areálu. V dopoledních hodinách pracovních dnů je návštěva areálu možná pouze po dohodě se správcem (nečlenové klubu).

Sazba za hraní pro hosty areálu je jednotná ve výši 300 Kč/90 min. na jeden kurt (odpovídá hodinové sazbě 200 Kč/hod.). V ceně hraní je nutno počítat i s 10 minutami na úpravu a pokropení dvorce před hraním a umetení dvorce po hraní. Pro hraní hosta se členem tenisového klubu platí poloviční sazba. Úhrada je možná v hotovosti správci klubu, nebo bankovním převodem.

Členové tenisového klubu TJ Sparta Kutná Hora hrají na otevřených venkovních kurtech zdarma. Za pronájem skříněk v pánské nebo dámské šatně platí členové 200 Kč/rok.

Rezervace kurtu se v letní sezoně neprovádějí. Aktuální dostupnost lze ověřit online na kamerách areálu. V případě naplnění kapacity kurtů, kdy v areálu čekají na uvolnění kurtu další členové tenisového klubu, platí pro všechny hráče omezení maximální doby hraní na 1,5 hodiny.

Děti a mládež do 18 let mají přednostně rezervovány kurty pro tréninkové hodiny. Přesný rozpis bude upřesněn po dohodě s trenéry.

Použití venkovního asfaltového kurtu a cvičné stěny je pro všechny návštěvníky areálu zdarma.


Zimní sezona – hraní v nafukovací dvojhale sezona 2023/24


Zimní halová sezona začíná 22.10.2023 a končí plánovaným uložením haly 20.4.2024.

K dispozici jsou každý pracovní den od 12:30 do 22:00 a v neděli v době od 09:30 do 22:00 dva antukové kurty v čtyřplášťové nafukovací dvojhale. V ostatních časech je hala provozována pouze při zajištění dostatečné obsazenosti haly a zachování ekonomického provozu (individuální domluva u správce haly). Hraje se v pevně stanovených časových úsecích (jednotkách) v délce hraní 90 minut (včetně zametení kurtu). Ceny hracích jednotek spadají do dvou pásem, podle následujícího schématu.

Ceny v tabulce jsou uvedeny pro celou 90 minutovou hrací jednotku !

Ceník 2021/22

Halu je možné si pronajmout na jednotlivá hraní, nebo na celou sezónu. Celosezónní předplatné je cenově zvýhodněno oproti jednorázovému hraní. Celosezonní 90 minutové sloty (letos 24 hraní x 90 min.) tak lze získat jednorázovou úhradou 13.920,- Kč, resp. 13.320,- Kč pro dopolední sníženou sazbu. Další výhodou sezónní rezervace je, že díky ní máte přednostně zarezervován kurt ve Vámi zvoleném termínu po celou dobu.

Pokud dáváte přednost pouze občasnému hraní, je možné objednávat hraní jednorázově, dle aktuálně volných termínů. Úhrada jednorázového hraní je možná v hotovosti u správce haly, bankovním převodem nebo bankovní kartou.

*) dopolední snížená sazba Po-Pá platí pouze v případě pokud slot navazuje na následný trénink mládeže.

© Copyright 2017 - Tělovýchovná jednota SPARTA Kutná Hora. Autorská práva řízena dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 30.