Kurty - léto

Zprávy

Novým předsedou výboru tenisového oddílu byl zvolen RNDr. Jaroslav Vojtěchovský.

Volební členská schůze 3.5.2023 zvolila členy a předsedu výboru tenisového oddílu na další volební období. Dosavadní předseda výboru Ing. Jiří Janál oznámil že pro další období na předsedu nebude kandidovat, nabídl svoje zkušenosti a kapacitu do budoucna jako člen výboru a do funkce předsedy doporučil ve své řeči Jaroslava Vojtěchovského. Účastníci členské schůze Jiřímu Janálovi poděkovali z dlouholetou činnost ve výboře a jeho přínos pro tenisový klub v Kutné Hoře

Jaroslav Vojtěchovský potvrdil svoji kandidaturu na předsedu a představil svůj volební program. Rovněž oznámil spolukandidaturu členů výboru ve složení: Ivan Kapusta, Zdeněk Jelínek, Tomáš Havlíček a Jiří Janál. Navržení kandidáti byli zvoleni členskou volební schůzí jednohlasně.

Nově zvolený předseda poděkoval členům za důvěru. Konstatoval a ocenil, že minulý výbor dokázal udržet chod oddílu v poměrně těžkém období – bylo nutné profinancovat nákup nové haly a udržet její ekonomický provoz ve velmi nestabilním prostředí (pandemie COVID, odchody trenérů, růst nákladů, aj.). Navíc zajistil a zrealizoval rekonstrukci větší části kluboven a hygienického zázemí, rovněž rekonstrukci oddílové kuchyňky. Výbor rovněž doplnil a stabilizoval tým oddílových trenérů.

Prioritou nového výboru bude zejména vést k tenisu děti a mládež, k tomu rozvíjet a podporovat práci klubových trenérů, vytvářet v oddíle sportovní prostředí které bude děti přitahovat a budou se chtít s tenisem nejen seznámit ale mnohé z nich pak u tenisu zůstanou celý život. Druhou významnou prioritou je práce pro dlouhodobě (tedy celosezonně) hrající tenisty, je potřeba zatraktivnit členství a rozšiřovat služby a zázemí pro ně (např. přednostní rezervace kurtů, pořádání tenisových akcí a soutěží, svépomocná klubovna a kuchyňka, maximální podpora správcovi při údržbě kurtů atd.).

Více informací v zápisu z volební čelsnké schůze v příloze.

Příloha: Zápis z volební členské schůze_03.05.2023. Zápis z volební členské schůze_03.05.2023


Napsal Jaroslav Vojtěchovský dne 14. května 2023 - 14:30.

Kalendář akcí

Příloha: Plán_akcí_v_areálu_2023. Plán_akcí_v_areálu_2023


Rozpis hraní

Tréninky dětí a mládeže, kontaktní osoba A. Javůrek, tel. +420 725 603 305.

Rezervace hraní jsou uvedeny v sekci Rezervace.

Kontakt pro telefonickou rezervaci haly je 603 44 92 56, p. Pavel Poula. Jednorázové rezervace prosím provádějte nejlépe den předem. U pozdějších poptávek negarantujeme jejich potvrzení.© Copyright 2017-2020 - Tělovýchovná jednota SPARTA Kutná Hora. Autorská práva řízena dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 30.