Kurty - léto

Zprávy

Rámcové informace o jarních členských brigádách v tenisovém areálu TJ Sparta Kutná Hora.

Areál je aktuálně až do 24.3.2020 zcela uzavřen, z důvodu usnesení vlády ČR o omezení pohybu a vzájemného kontaktu osob.

Hlavní zaměření jarních členských brigád bude na přípravu venkovních kurtů. V případě příznivých podmínek budou členské brigády na venkovních kurtech od 28.3.2020 a práce budou průběžně pokračovat další všední dny a víkendy tak, aby nedocházelo k prodlevám a kurty byly hotovy co nejdříve.

Začátek a průběh venkovních brigád nicméně závisí na počasí a rovněž bude záviset na nařízeních k ochraně před šířením viru COVID-19.

Bourání haly proběhne pod dozorem dodavatele haly dne 11.4.2020 od 8:00 hod. Prosíme všechny, kteří se budou moci zúčastnit, aby to oznámili panu Poulovi, tel. 603449256.

Brigádnická povinnost členů zůstává jako v minulé sezoně, tj. muži 10 hodin, ženy a studenti 5 hod., děti do 15 let 3 hodiny. Uvítáme i účast rodičů. Nejméně polovinu hodin je potřebné splnit nebo uhradit do 30.4.2020.

Děkujeme za účast na brigádách a přejeme hodně zdaru v letní tenisové sezoně 2020.


Napsal Jaroslav Vojtěchovský dne 15. března 2019 - 21:15.

Kalendář akcí

Rozpis hraní

Rezervace hraní v nafukovací hale, kurty č. 5 a č. 6:

rezervace hala
nebo telefonicky, p. Pavel Poula tel. 603 449 256
© Copyright 2017 - Tělovýchovná jednota SPARTA Kutná Hora. Autorská práva řízena dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 30.