Kurty - léto

Zprávy

Zahájení výuky a trénování tenisu ve školním roce 2022/23.

Pro nový školní rok 2022/23 má tenisový oddíl zajištěny tři kvalifikované trenéry pod odborným a organizačním vedením Adama Javůrka. Trénink naváže na loňský školní rok ve všech věkových kategoriích dětí a mládeže. Noví zájemci o výuku tenisu a pravidelné hraní jsou vítáni a mohou se hlásit na telefonu +420 725 603 305 (p. Adam Javůrek).

Trénink probíhá jednak na základní úrovni tenisového pohybu a základních úderů (zpravidla ve skupinách 2-4 dětí). Pokročilé děti jsou pak zařazovány na soutěžní úroveň trénování (týmové i individuální). Při dostatečné přípravě se mohou zapojit i v soutěžních družstvech tenisu TJ Sparta Kutná Hora, zejména v jarních soutěžích Českého tenisového svazu.

Od 18.10.2022 trénink dětí a mládeže přejde z venkovního hraní na hraní v zimní tenisové halena dvou kurtech v hale, kde pokračuje v pravidelném rozvrhu až do zaháení jarní sezony 2023.

Hlavním cílem našich trenérů je vytvořit v dětech dobrý vztah ke sportovnímu kolektivu a zájem o hraní tenisu. Tenisový klub Kutná Hora k této práci dlouhodobě vytváří sportovní prostředí a soustavně modernizované zázemí areálu

Přejeme Vám i Vašim dětem v novém školním roce spoustu dobrých zážitků na tenisových kurtech TJ Sparta Kutná Hora.

Napsal Jaroslav Vojtěchovský dne 30. srpna 2022 - 15:45.

Kalendář akcí

Rozpis hraní

Tréninky dětí a mládeže, kontaktní osoba A. Javůrek, tel. +420 725 603 305.

Rezervace hraní jsou uvedeny v sekci Rezervace.© Copyright 2017-2020 - Tělovýchovná jednota SPARTA Kutná Hora. Autorská práva řízena dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 30.