Kurty - léto

Zprávy

Rekonstrukce šatny A tenisového areálu začne v průběhu září 2023.

Vážení členové tenisového oddílu TJ Sparta Kutná Hora.

Ve druhé polovině září začne rekonstrukce šatny A (včetně sociálního zařízení). Jedná se o šatnu vlevo od vchodu do areálu.

Před zahájením rekonstrukce potřebujeme mít vyprázdněné skříňky v této šatně, aby s nimi bylo možné manipulovat. Žádáme všechny kdo mají ve skříňkách věci, aby je vyklidili nejpozději do pátku 15.9.2023. Pro bližší organizaci a přidělení náhradních skříněk se můžete obracet na správce areálu.

Po tomto termínu budou všechny nevyklizené skříňky otevřeny a vzhledem k nutné manipulaci s nimi vyprázdněny. Nevyklizené věci ze skříněk nebude možné nikde skladovat. Sprchy a toalety v šatně A budou během rekonstrukce uzavřeny.

Děkujeme za spolupráci a dodržení termínu vyklizení skříněk.

Napsal Jaroslav Vojtěchovský dne 2. září 2023 - 18:30.

Návštěvní řád tenisového areálu TJ Sparta Kutná Hora.

Výbor tenisového oddílu TJ Sparta Kutná Hora schválil a zveřejnil nový návštěvní řád tenisového areálu pro členy, hosty a veřejnost.

Návštěvní řád upravuje pravidla přednostní rezervace kurtů pro registrovanou mládež a členy tenisového oddílu. Popisuje v bodech pravidla chování v areálu a na kurtech tak, abychom poskytovali všem tenistům a návštěvníkům příkladné sportovní prostředí a rovněž uchovávali kurty v co nejlepší kvalitě.

Účel nového návštěvního řádu je rovněž usnadnit hostům a veřejnosti organizační záležitosti při rezervaci kurtů a úhradě hraní. Nově umožňuje provést platbu za jednorázové hraní bezhotovostně, příslušné QR kody jsou v části návštěvního řádu s hlavními kontatními údaji tenisového oddílu.

Návštěvní řád je vyvěšen na vývěsce u šaten. V případě dotazů neváhejte kontaktovat kohokoliv z výboru tenisového oddílu.

Děkujeme za dodržování návštěvního řádu a přejeme dobrou pohodu na tenisových kurtech TJ Sparta Kutná Hora.

Příloha: Návštěvní řád tenisového areálu. Návštěvní řád tenisového areálu


Napsal Jaroslav Vojtěchovský dne 3. srpna 2023 - 15:30.

Kalendář akcí

Rozpis hraní

Tréninky dětí a mládeže, kontaktní osoba A. Javůrek, tel. +420 725 603 305.

Pokyny pro rezervaci kurtu v hale jsou uvedeny v sekci Rezervace. Rezervace mohou provádět registrovaní uživatelé v rezervačním systému Rezzy (https://www.rezzy.eu) nebo telefonicky u správce haly (tel. +420 603 449 ). Aktuání obsazenost kurtů lze zjistit i bez registrace v systému rozkliknutím odkazu https://www.rezzy.eu/tenants.© Copyright 2017-2020 - Tělovýchovná jednota SPARTA Kutná Hora. Autorská práva řízena dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 30.